ДОБРО ДОШЛИ НА МЕЂУНАРОДНИ АЕРОДРОМ БАЊА ЛУКА
previous arrow
next arrow
Slider
Laktaši, Bosnia and Herzegovina

Вијести

АРХИВА

Назив Датум објаве Статус Преузми
Набавка рачунара 21.12.2017. Активно Документација
Набавка услуга телефоније и интернета

– Обавјештење о измјени

13.12.2017.

13.12.2017.

Активно Документација

Обавјештење

Набавка ватрогасне опреме

– Одлука о избору најбољег понуђача

08.12.2017.

29.12.2017.

Завршено Документација

Одлука

Набавка вјештачког ђубрива УРЕА

– Записник са отварања понуда

– Одлука о избору најбољег понуђача

01.12.2017.

13.12.2017.

26.12.2017.

Завршено Документација

Записник

Одлука

Набавка сета метлица и комплет дасака за грн EP 9 B –PLOG OVERAASEN

– Обавјештење о избору најбољег понуђача

12.10.2017.

30.11.2017.

Завршено Документација

Обавјештење

Набавка услуга годишњег сервиса возила за мјерење трења ASFT са обуком

– Обавијештење о избору најбољег понуђача

07.11.2017.

01.12.2017.

Завршено Документација

Обавјештење

Набавка услуга сервисирања аеродромске опреме

– Записник отварања понуда

02.10.2017.

20.10.2017.

Активно Документација

Записник

Набавка цигарета

– Одлука о поништењу набавке

11.09.2017.

20.10.2017.

Поништено Документација

Одлука

Набавка услуга израде стратегије међународног аеродрома Требиње 03.10.2017. Поништено Одлука о ништавности уговора
Набавка нафтних деривата

– Одлука о избору најбољег понуђача

12.09.2017.

09.10.2017.

Завршено Документација

Одлука

Набавка банкарских услуга

– Одлука о избору најбољег понуђача банкарских услуга

17.07.2017.

01.08.2017.

Завршено Документација

Обавјештење

Набавка услуга мобилне телефоније

– Обавјештење

– Одлука о избору најбољег понуђача услуге мобилне телефоније

15.06.2017.

05.07.2017.

20.07.2017.

Завршено Документација

Обавјештење

Одлука о избору

Набавка новог ватрогасног возила за потребе аеродрома

– Обавјештење о продужењу рока за давање понуда

– Одлука о избору најбољег понуђача за набавку ватрогасног возила

27.04.2017.

23.06.2017.

05.07.2017.

Завршено Документација

Обавјештење

Одлука о избору

Набавка прехрамбене робе за киоск на аеродрому – поновљени поступак 21.06.2017. Активно Документација
Набавка робе за даљу продају – цигарете – поновљени поступак

 – Обавјештење о избору најбољег понуђача

21.06.2017.

21.07.2017.

Завршено Документација

Одлука о избору

Набавка прехрамбене робе за киоск на аеродрому 30.05.2017.

21.06.2017.

Поништено Документација

Одлука о поништењу

Набавка робе за даљу продају – цигарете 26.05.2017.

21.06.2017.

Поништено Документација

Одлука о поништењу

Набавка услуга техничке подршке и одржавања интернет странице 22.05.2017. Завршено Документација
Набавка грађевинских радова за проширење аеродромске зграде 27.04.2017. Завршено Документација

Одлука оизбору

Набавка услуге обуке и сертификовања особља 21.04.2017. Завршено Документација

Одлука о избору

Набавка услуга надзора на доградњи аеродромске зграде 04.04.2017. Завршено Документација

Одлука о избору

Набавка услуга надзора на изградњи карго складишта 04.04.2017. Завршено Документација

Одлука о избору

Набавка нових виљушкара 04.04.2017. Завршено Документација

Одлука о избору

Набавка пића за бифе на аеродрому 20.03.2017. Завршено Документација

Одлука о избору

Набавка услуга санитарног прегледа радника 22.02.2017. Активно Документација
Набавка услуга хотелског смјештаја 17.02.2017. Активно Документација
Набавка угоститељских усуга 17.02.2017. Активно Документација
Набавка стручног усавршавања запослених у области финансија 16.02.2017. Активно Документација
Набавка грађевинских радова на изградњи карго складишта на аеродрому 10.02.2017. Завршено Документација 

Одлука о избору