ДОБРО ДОШЛИ НА МЕЂУНАРОДНИ АЕРОДРОМ БАЊА ЛУКА
previous arrow
next arrow
Slider
Laktaši, Bosnia and Herzegovina

АРХИВА

Назив Датум објаве Статус Преузми
Набавка рачунара 21.12.2017. Активно Документација
Набавка услуга телефоније и интернета

– Обавјештење о измјени

13.12.2017.

13.12.2017.

Активно Документација

Обавјештење

Набавка ватрогасне опреме

– Одлука о избору најбољег понуђача

08.12.2017.

29.12.2017.

Завршено Документација

Одлука

Набавка вјештачког ђубрива УРЕА

– Записник са отварања понуда

– Одлука о избору најбољег понуђача

01.12.2017.

13.12.2017.

26.12.2017.

Завршено Документација

Записник

Одлука

Набавка сета метлица и комплет дасака за грн EP 9 B –PLOG OVERAASEN

– Обавјештење о избору најбољег понуђача

12.10.2017.

30.11.2017.

Завршено Документација

Обавјештење

Набавка услуга годишњег сервиса возила за мјерење трења ASFT са обуком

– Обавијештење о избору најбољег понуђача

07.11.2017.

01.12.2017.

Завршено Документација

Обавјештење

Набавка услуга сервисирања аеродромске опреме

– Записник отварања понуда

02.10.2017.

20.10.2017.

Активно Документација

Записник

Набавка цигарета

– Одлука о поништењу набавке

11.09.2017.

20.10.2017.

Поништено Документација

Одлука

Набавка услуга израде стратегије међународног аеродрома Требиње 03.10.2017. Поништено Одлука о ништавности уговора
Набавка нафтних деривата

– Одлука о избору најбољег понуђача

12.09.2017.

09.10.2017.

Завршено Документација

Одлука

Набавка банкарских услуга

– Одлука о избору најбољег понуђача банкарских услуга

17.07.2017.

01.08.2017.

Завршено Документација

Обавјештење

Набавка услуга мобилне телефоније

– Обавјештење

– Одлука о избору најбољег понуђача услуге мобилне телефоније

15.06.2017.

05.07.2017.

20.07.2017.

Завршено Документација

Обавјештење

Одлука о избору

Набавка новог ватрогасног возила за потребе аеродрома

– Обавјештење о продужењу рока за давање понуда

– Одлука о избору најбољег понуђача за набавку ватрогасног возила

27.04.2017.

23.06.2017.

05.07.2017.

Завршено Документација

Обавјештење

Одлука о избору

Набавка прехрамбене робе за киоск на аеродрому – поновљени поступак 21.06.2017. Активно Документација
Набавка робе за даљу продају – цигарете – поновљени поступак

 – Обавјештење о избору најбољег понуђача

21.06.2017.

21.07.2017.

Завршено Документација

Одлука о избору

Набавка прехрамбене робе за киоск на аеродрому 30.05.2017.

21.06.2017.

Поништено Документација

Одлука о поништењу

Набавка робе за даљу продају – цигарете 26.05.2017.

21.06.2017.

Поништено Документација

Одлука о поништењу

Набавка услуга техничке подршке и одржавања интернет странице 22.05.2017. Завршено Документација
Набавка грађевинских радова за проширење аеродромске зграде 27.04.2017. Завршено Документација

Одлука оизбору

Набавка услуге обуке и сертификовања особља 21.04.2017. Завршено Документација

Одлука о избору

Набавка услуга надзора на доградњи аеродромске зграде 04.04.2017. Завршено Документација

Одлука о избору

Набавка услуга надзора на изградњи карго складишта 04.04.2017. Завршено Документација

Одлука о избору

Набавка нових виљушкара 04.04.2017. Завршено Документација

Одлука о избору

Набавка пића за бифе на аеродрому 20.03.2017. Завршено Документација

Одлука о избору

Набавка услуга санитарног прегледа радника 22.02.2017. Активно Документација
Набавка услуга хотелског смјештаја 17.02.2017. Активно Документација
Набавка угоститељских усуга 17.02.2017. Активно Документација
Набавка стручног усавршавања запослених у области финансија 16.02.2017. Активно Документација
Набавка грађевинских радова на изградњи карго складишта на аеродрому 10.02.2017. Завршено Документација 

Одлука о избору