ДОБРО ДОШЛИ НА МЕЂУНАРОДНИ АЕРОДРОМ БАЊА ЛУКА
previous arrow
next arrow
Slider
Laktaši, Bosnia and Herzegovina

ПЛАН НАБАВКИ

Назив Датум објаве Статус Преузми
Набавка банкарских услуга 17.10.2018. Активно Документација
Одлука о избору најбољег понуђача вучне цистерне 12.10.2018. Завршено Одлука

Набавка млазног горива ЈЕТ А1

– Обавјештење о одгађању поступка на неодређено вријеме

04.10.2018.

18.10.2018.

Одгођено

Документација

Обавјештење

Набавка половног ваздушног стартера

– Обавјештење о измјени и допуни документације

03.10.2018.

19.10.2018.

Активно

Документација

Обавјештење

Набавка ентеријера

– Записник са отварања понуда

01.10.2018.

19.10.2018.

Завршено

Документација

Записник

Одлука о избору најбољег понуђача набавке прехрамбених производа

– Одлука о прихватању жалбе на избор најбољег понуђача

25.09.2018.

04.10.2018.

Завршено

Одлука

Одлука

Набавка рачунара и пратеће опреме за ДЦС систем

– Одлука о избору најбољег понуђача за ЛОТ 1

– Одлука о избору најбољег понуђача за ЛОТ 2 и ЛОТ 3

20.09.2018.

12.10.2018.

12.10.2018.

Завршено

Документација

Одлука

Одлука

Одлука о поништењу јавне набавке прехрамбених артикала 19.09.2018. Поништено Одлука

Набавка нафте и нафтних деривата

– Одлука о избору најбољег понуђача

17.09.2018.

12.10.2018.

Завршено

Документација

Одлука

Одлука о поништењу набавке млазног горива А1 06.09.2018. Поништено Одлука

Набавка банкарских услуга

– Одлука о поништењу набавке банкарских услуга

23.08.2018.

17.09.2018.

Поништено

Документација

Одлука

Набавка услуга обука и сертификовање радника аеродрома

– Одлука о избору најбољег понуђача

08.08.2018.

30.08.2018.

Завршено

Документација

Одлука

Избор најбољег понуђача за колективно осигурање радника, возила и имовине 02.08.2018. Завршено Документација
Избор најбољег понуђача за сервисирање путничких возила 02.08.2018. Завршено Документација
Избор најболјег понуђача за израду елабората усклађености 02.08.2018. Завршено Документација
Избор најбољег понуђача за израду идејног пројекта пристанишне зграде 02.08.2018. Завршено Документација

Набавка рачунарске опреме и одржавање

– Обавјештење о продужењу рока набавке

– Одлука о избору најбољег понуђача набавке рачунара

– Одлука о избору најбољег понуђача сервиса рачунара

31.07.2018.

06.08.2018.

13.09.2018.

13.09.2018.

Завршено

Документација

Обавјештење

Одлука

Одлука

Набавка цигарета

– Одлука о избору најбољег понуђача

27.07.2018.

03.09.2018.

Завршено

Документација

Одлука

Набавка банкарских услуга

– Одлука о поништењу набавке

16.07.2018.

13.08.2018.

Поништено

Документација

Одлука

Преглед реализације уговора за II квартал 2018 16.07.2018. Документ

Набавка великих вучних степеница за укрцавање путника у авион

– Одлука о избору најбољег понуђача

– Извјештај о избору најбољег понуђача

13.07.2018.

13.08.2018.

10.09.2018.

Завршено

Документација

Одлука

Извјештај

Набавка млазног горива ЈЕТ А1

– Одлука о избору најбољег понуђача

– Одлука о поништењу набавке

02.07.2018.

27.07.2018.

30.07.2018.

Поништено

Документација

Одлука

Одлука

Набавка рентгена за ручни пртљаг и метал детекторских врата

– Одлука о избору најбољег понуђача

13.04.2018.

19.06.2018.

Завршено

Документација

Одлука

Набавка млазног горива JET A1

– Обавијештење о избору најбољег понуђача

– Одлука о поништењу набавке

02.03.2018.

31.03.2018.

14.06.2018.

Поништено

Документација

Обавијештење

Одлука

Набавка услуге обуке и сертификовања аеродромског особља

– Одлука о продужењу рока

– Образац за цијену понуде

– Одлука о поништењу набавке

28.05.2018.

12.06.2018.

09.07.2018.

Поништено

Документација

Одлука

Образац

Одлука

Набавка средстава за хигијену

– Одлука о избору најбољег понуђача

– Извјештај о избору најбољег понуђача

06.06.2018.

06.07.2018.

26.07.2018.

Завршено

Документација

Одлука

Извјештај

Набавка пића за бифе на аеродрому

– Обавјештење о измјенама

– Рјешење о усвајању жалбе

– Одлука о избору најбољг понуђача

21.03.2018.

26.03.2018.

30.04.2018

09.07.2018.

Завршено

Документација

Обавјештење

Рјешење

Одлука

Набавка прехрамбених артикала за киоск на аеродрому

– Одлука о избору најбољег понуђача

01.06.2018.

09.07.2018.

Завршено

Документација

Одлука

Избор понуђача за израду кодиране карте аеродрома 05.06.2018. Завршено Документација
Избор понуђача за набавку канцеларијског материјала 05.06.2018. Завршено Документација
Набавка угоститељских услуга 08.02.2018. Активно Документација
Набавка услуге котизације 08.02.2018. Активно Документација
Набавка рачунара 21.12.2017. Активно Документација

Набавка услуга телефоније и интернета

– Обавјештење о измјени

13.12.2017.

13.12.2017.

Активно

Документација

Обавјештење