DOBRO DOŠLI NA MEĐUNARODNI AERODROM BANJA LUKA
previous arrow
next arrow
Slider
Laktaši, Bosnia and Herzegovina

ARHIVA

Naziv Datum objave Status Preuzmi
Nabavka računara 21.12.2017. Aktivno Dokumentacija
Nabavka usluga telefonije i interneta

– Obavještenje o izmjeni

13.12.2017.

13.12.2017.

Aktivno Dokumentacija

Obavještenje

Nabavka vatrogasne opreme

– Odluka o izboru najboljeg ponuđača

08.12.2017.

29.12.2017.

Završeno Dokumentacija

Odluka

Nabavka umjetnog đubriva UREA

– Zapisnik sa otvaranja ponuda

– Odluka o izboru najboljeg ponuđača

01.12.2017.

13.12.2017.

26.12.2017.

Završeno Dokumentacija

Zapisnik

Odluka

Nabavka seta metlica i кomplet dasaka za grn EP 9 B –PLOG OVERAASEN

– Obavještenje o izboru najboljeg ponuđača

12.10.2017.

30.11.2017.

Završeno Dokumentacija

Obavještenje

Nabavka usluga godišnjeg servisiranja vozila za mjerenje trenja ASFT i obuka

– Odluka o izboru najboljeg ponuđača

07.11.2017.

01.12.2017.

Završeno Dokumentacija

Obavještenje

Nabavka usluga servisiranja aerodromske opreme

– Zapisnik sa otvaranja ponuda

02.10.2017.

20.10.2017.

Aktivno Dokumentacija

Zapisnik

Nabavka cigareta

– Odluka o poništenju nabavke

11.09.2017.

20.10.2017.

Poništeno Dokumentacija

Odluka

Nabavka usluga izrade strategije razvoja međunarodnog aerodroma Trebinje 03.10.2017. Poništeno Odluka o ništavnosti ugovora
Nabavka naftnih derivata

– Odluka o izboru najboljeg ponuđača

12.09.2017.

09.10.2017.

Završeno Dokumentacija

Odluka

Nabavka bankarskih usluga

– Odluka o izboru najboljeg ponuđača bankarskih usluga

17.07.2017.

01.08.2017.

Završeno Dokumentacija

Obavještenje

Nabavka usluga mobilne telefonije

– Obavještenje

– Odluka o izboru najboljeg ponuđača usluga mobilne telefonije

15.06.2017.

05.07.2017.

20.07.2017.

Završeno Dokumentacija

Obavještenje

Odluka o izboru

Nabavka novog vatrogasnog vozila za potrebe aerodroma

– Obavještenje o produženju roka za davanje ponuda

– Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku vatrogasnog vozila

27.04.2017.

23.06.2017.

06.07.2017.

Završeno Dokumentacija

Obavještenje

Odluka o izboru

Nabavka prehrambene robe za kiosk na aerodromu – ponovljeni postupak 21.06.2017. Aktivno Dokumentacija
Nabavka robe za dalju prodaju – cigarete – ponovljeni postupak

– Obavještenje o izboru najboljeg ponuđača

21.06.2017.

21.07.2017.

Završeno Dokumentacija

Odluka o izboru

Nabavka prehrambene robe za kiosk na aerodromu 30.05.2017.

21.06.2017.

Poništeno Dokumentacija

Odluka o poništenju

Nabavka robe za dalju prodaju – cigarete 26.05.2017.

21.06.2017.

Poništeno Dokumentacija

Odluka o poništenju

Nabavka usluga tehničke podrške i održavanja web stranice aerodroma 22.05.2017. Završeno Dokumentacija
Nabavka građevinskih radova za proširenje aerodromske zgrade 27.04.2017. Završeno Dokumentacija

Odluka o izboru

Nabavka usluge obuke i sertifikovanja osoblja 21.04.2017. Završeno Dokumentacija

Odluka o izboru

Nabavka usluge nadzora na dogradnji aerodromske zgrade 04.04.2017. Završeno Dokumentacija

Odluka o izboru

Nabavka usluga nadzora na izgradnji kargo skladišta 04.04.2017. Završeno Dokumentacija

Odluka o izboru

Nabavka novih viljuškara 04.04.2017. Završeno Dokumentacija

Odluka o izboru

Nabavka pića za bife na aerodromu 20.03.2017. Završeno Dokumentacija

Odluka o izboru

Nabavka usluga sanitarnog pregleda radnika 22.02.2017. Aktivno Dokumentacija
Nabavka usluga hotelskog smještaja 17.02.2017. Aktivno Dokumentacija
Nabavka ugostiteljskih usluga 17.02.2017. Aktivno Dokumentacija
Nabavka stručnog usavršavanja zaposlenih u oblasti finansija i knjigovodstva 16.02.2017. Aktivno Dokumentacija
Nabavka građevinskih radova na izgradnji kargo skladišta na aerodromu  10.02.2017. Završeno Dokumentacija 

Odluka o izboru