DOBRO DOŠLI NA MEĐUNARODNI AERODROM BANJA LUKA
previous arrow
next arrow
Slider
Laktaši, Bosnia and Herzegovina

KONTAKT

MEĐUNARODNI AERODROM BANjA LUKA
Adresa: Mahovljani bb, 78250 laktaši, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

CENTRALA / INFORMACIJE
Telefon: 00387 51 535 210

UPRAVA
Tehnički sekretar
Telefon: 00387 51 535 211
E-pošta: headoffice@banjaluka-airport.com
Izvršni direktor
Telefon: 00387 51 535 214
E-pošta: saobracaj@banjaluka-airport.com

SEKTOR ZA OPERATIVNE I TEHNIČKE POSLOVE AERODROMA
– Odjeljenje za prihvat i otpremu vazduhoplova, putnika, prtljaga i robe
Telefon: 00387 51 535 220
E-pošta: aerbnx@inecco.net

– Medicinska služba:
Telefon: 00387 51 535 222
E-pošta: medical@banjaluka-airport.com

– Referat protivpožarne zaštite:
Telefon: 00387 51 535 220

SEKTOR PRAVNIH, KADROVSKIH I OPŠTIH POSLOVA
Telefon: 00387 535 211
E-pošta: headoffice@banjaluka-airport.com

KOMERCIJALNO – FINANSIJSKI SEKTOR
– Služba računovodstva i finansijske operative
Telefon: 00387 51 535 216
E-pošta: jelka@banjaluka-airport.com

– Služba analize, plana, razvoja i statistike
Telefon: 00387 51 535 214
E-pošta: statistika@banjaluka-airport.com

– Odjeljenje za komercijalne poslove
Telefon: 00387 51 535 223
E-pošta: aerodrom@blic.net

SLUŽBA BEZBJEDNOSTI VAZDUŠNE PLOVIDBE – SAFETY
Telefon: 00387 51 535 214
E-pošta: safety@banjaluka-airport.com

REFERAT ZA MARKETING, ODNOSE SA JAVNOŠĆU I PROTOKOL
Telefon: 00387 51 535 210
E-pošta: marketing@banjaluka-airport.com

ŠKOLSKI CENTAR
Telefon: 00387 51 535 210
sanja@banjaluka-airport.com