DOBRO DOŠLI NA MEĐUNARODNI AERODROM BANJA LUKA
previous arrow
next arrow
Slider
Laktaši, Bosnia and Herzegovina

PRTLJAG

Na šalteru predviđenom za registraciju putnika određenog leta avio-kompanije kojom putuje, putnik predaje prtljag koji želi da registruje. Prilikom registracije, putnik dobija potvrdu da je prtljag predao u vidu naljepnice (sticker-a). Dozvoljena težina besplatnog prtljaga varira u zavisnosti od avio-kompanije i klase prevoza.
Uobičajene dozvoljene težine prtljaga :
– 30kg za prevoz u poslovnoj klasi
– 20kg za prevoz u ekonomskoj klasi
– 10 je dozvoljena težina prtljaga za djecu do 2 (dvije) godine starosti

Za precizne podatke o ograničenju količine predatog (registrovanog, čekiranog) prtljaga, najbolje je da se putnik informiše prilikom kupovine avionske karte ili po dolasku na aerodrom, kod predstavnika avio-kompanije za čiji let je kupio avionsku kartu. Višak prtljaga se dodatno tarifira, u zavisnosti od avio-kompanije. Molimo Vas i da informaciju u vezi sa mogućnostima i načinom prevoza prtljaga nestandardne veličine potražite u poslovnicama izabrane avio-kompanije prilikom kupovine karte.

IDENTIFIKACIJA
Iz bezbjednosnih razloga ili u slučaju gubitka prtljaga korisno je da Vaš prtljag sa spoljašne strane bude označen naljepnicom sa Vašim ličnim i kontakt podacima (ime, prezime,kontakt telefon i adresa).

LOMLJIVE STVARI
Savjetujemo da Vaš prtljag bude bezbjedno upakovan. Upakujte sve stvari koje sadrže tečnosti u posebne, zasebne plastične kese, kako se tečnost ne bi izlila po sadržaju u torbi u slučaju lomljenja. Više informacija u vezi sa prevozom lomljivih stvari možete dobiti u poslovnicama izabrane avio-kompanije prilikom kupovine karte.

TOKOM BORAVKA NA AERODROMU
– Svoj prtljag, zaključan, obilježen naljepnicom ili privjeskom sa imenom i adresom, nemojte ostavljati bez nadzora do predaje na šalteru za registraciju putnika
– Savjetujemo Vam da ručni prtljag koji unosite sa sobom u putničku kabinu bude pod Vašim stalnim nadzorom
– Savjetujemo Vam da ne preuzimate i ne predajete tuđ prtljag kao svoj, zbog stvari koje bi Vam mogle ugroziti bezbjednost ili Vas izložiti zakonskoj odgovornosti
U prtljagu nije dozvoljeno nositi predmete koji se smatraju opasnim materijama. Informacije o dozvoljenim/nedozvoljenim predmetima u ručnom i registrovanom prtljagu možete pročitati ovdje: BEZBJEDNOST PRTLJAGA

SPISAK PREDMETA I MATERIJA ČIJE UNOŠENJE U KABINU NIJE DOZVOLJENO:

• Dijelovi puške ili vatrenog oružija;

• Oružje;

• Igračke i imitacije oružja;

• Pištolji sa strelicama;

• Pištolji koji izazivaju elektro šok / Paralizatori;

• Pištolj koji izbacuje gumene kuglice;

• Startni pištolji;

• Lukovi i strijele;

2) Oštri metalni predmeti

• Alatke;

• „Bokser“;

• Bušilice (uključujući i baterijske bušilice);

• Čekići;

• Igle za pletenje i heklanje;

• Ključevi za odvijanje i mala klješta;

• Mačevi;

• Zvjezdice-leteće („šuriken“);

• Makaze – metalne sa šiljatim vrhom, plastične ili metalne sa tupim vrhom;

• Mesarski noževi i pribor;

• Nož skakavac;

• Noževi za borilačke vještine drveni ili plastični;

• Noževi (svih dužina);

• Noževi, zaobljeni za buter ili plastični;

• Nožići za brijanje (žileti, izuzev onih tipa „BIC“);

• Odvijači (osim u setovima za popravku naočara);

• Oružje za borilačke vještine;

• Oštri predmeti – skalpel, univerzalni noževi;

• Oštri predmeti;

• Pile – testere (uključujući baterijske);

• Pincete;

• Sablje;

• Sječice za zanoktice;

• Sjekači za cigare;

• Sjekire i špicevi;

• Špicevi i šilo za led;

3) Štapovi i palice

• Gumene palice;

• Štapovi za bejzbol, bilijar, hokej, hokej na travi, kriket i skijanje;

• Palice;

• Palice za golf;

• Karate palice;

• Nunčake, „čaklje“;

4) Municija i zapaljive materije

• Alkoholna pića (koja sadrže preko 70% alkohola);

Spisak predmeta i materija čije unošenje nije dozvoljeno ni u putničku kabinu ni u vazduhoplov

1) Oružje i vatreno oružje

• Signalni pištolj;

• Signalne rakete u bilo kom obliku;

2) Municija i zapaljive materije

• Eksplozivne naprave, uključujući detonatore, fitilje, granate, mine i eksplozivne naprave (dinamit, barut, plastični eksplozivi);

• Municija;

• Ručne granate;

• Šibice koje se mogu upaliti trenjem;

• Gasovi: propan, butan;

• Zapaljive tečnosti, uključujući benzin, metanol;

• Zapaljive čvrste materije i reaktivne supstance;

3) Hemijske i otrovne materije

• Tečna bjelila;

• Otrovne, hemijske i infektivne materije i supstance;

• Baterije koje mogu da iscure;

• Boce sa komprimiranim gasom uključujući aparat za gašenje požara;

• Gasna lemilica;

• Goriva (uključujući goriva za kuvanje i svako zapaljivo tečno gorivo);

• Hlor za bazene i banje;

• Patrone za sodu, ronilački aparati za varenje;

• Akumulatori za automobile;

• Suzavac;

• Boja u spreju;

• Sprej/sredstva u spreju (izuzev onih za ličnu upotrebu u ograničenim količinama);

Dozvoljeno u ručnom prtljagu (korisni savjeti)

To su najčešće slijedeći predmeti i materije:

• Set za nokte, bez sječiva i turpije;

• Lap top računari, PDA uređaji, mobilni telefoni i sl., ali njihova upotreba prilikom leta

može biti predmet ograničenja, o čemu više informacija možete dobiti u izabranoj avio-kompaniji.

• Upaljač-jedan po putniku, šibice koje se ne mogu upaliti trenjem;

• Ronilačka oprema-boca sa kiseonikom i podvodna baterija-dozvoljena je samo kao ručni prtljag, pod uslovom da se uklone toplotni ili energetski sadržaji.

Dozvoljeno u registrovanom prtljagu (korisni savjeti)

• Alkoholna pića koja putnici ili posada nose isključivo kao registrovani prtljag.

Dozvoljena količina alkoholnog pića sa 24-70% sadržaja alkohola jeste do 5 litara po putniku.

• Suvi led-kao zaštita za hranu i piće – uz dozvolu avio-kompanije, može biti primljen kao registrovani prtljag. Dozvoljena količina je do 2 kg po putniku.

• Invalidska kolica sa pogonom na baterije – uz dozvolu avio-kompanije i pod posebnim uslovima koji su propisani pravilima o prevozu opasnih materija u vazduhoplovstvu, a u zavisnosti od vrste baterije.

Više informacija možete dobiti u izabranoj avio-kompaniji.

NAPOMENA: Spisak predmeta i materija čije unošenje u putničku kabinu i/ili vazduhoplov nije dozvoljeno je podložan izmjenama. Savjetujemo da sve informacije o navedenim predmetima potražite u izabranoj aviokompaniji.