• DOBRO DOŠLI
  DOBRO DOŠLI
 • Uživajte u vašem letu
  Uživajte u vašem letu
 • Banjaluka Aerodrom
  Banjaluka Aerodrom
 • Aerodrom Banjaluka
  Aerodrom Banjaluka
Aerodrom Banja Luka

RADIONICA NA TEMU ADQ REGULATIVE

U organizaciji preduzeća Aerodromi RS u saradnji sa komapnij...

CENTRALNOEVROPSKA INICIJATIVA U BANJA LUCI

U okviru BiH predsjedavnja važnom regionalnom organizacijom,...

ISKUSITE LET U AVIONU A330 AIR SERBIJE

U okviru promocije letova Air Serbie za Njujork na naš aerod...

PREMIJER TURSKE DAVUTOGLU NA AERODROMU BANJA LUKA

Povodom svečanog otvorenja Ferhad Pašine džamije  u Ban...

AERODROMSKI SUSRETI, BEOGRAD

U Beogradu su održani regionalni Aerodromski susreti – turni...

PRIJATELJSKA UTAKMICA AERDROM NIKOLA TESLA-AERODROM BANJA LUKA

Aerodrom Banja Luka je ugostio kolege iz Beograda sa Aerodro...

PREDSJEDNIK VLADE NA AERODROMU BANJA LUKA

Predsjednik Vlade Republike Srpske gospođa Željka Cvijanović...

SARADNJA RUSKIH PRIVREDNIKA I AERODROMA BANJA LUKA

Međunarodni Aerodrom Banja Luka je posjetila ruska privredna...

POSJETA MINISTRA AERODROMU, RAZVOJ KARGO SAOBRAĆAJA

Ministar saobraćaja i veza Neđo Trninić posjetio je Aerodrom...

KARGO SKLADIŠTE NA AERODROMU BANJA LUKA

Međunarodni Aerodrom Banja Luka je osposobljen za cargo saob...

DECEMBAR 2016

ODLUKA O SAZIVANJU XXX (VANREDNE) SKUPŠTINE AKCIONARA

MATERIJAL ZA XXX SKUPŠTINU AKCIONARA

Napomena: Materijali skupštine su zapakovani u RAR formatu koji možete otpakovati aplikacijom WinRAR sa linka ovde

 

JUL 2016

ODLUKA O SAZIVANJU XXIX (GODIŠNJE) SKUPŠTINE AKCIONARA

POZIV ZA XXIX SKUPŠTINU AKCIONARA

MATERIJALI ZA XXIX SKUPŠTINU AKCIONARA

PRIJEDLOZI ODLUKA ZA XXIX SKUPŠTINU AKCIONARA

Napomena: Materijali skupštine su zapakovani u RAR formatu koji možete otpakovati aplikacijom WinRAR sa linka ovde

 

 

MART 2016.

ODLUKA O SAZIVANJU XXVIII VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

ZAPISNIK SA XXVII VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

OBRAZAC ZA OSTVARIVANJE PRAVA NESAGLASNIH AKCIONARA

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU POSLOVNE JEDINICE

PRIJEDLOG ODLUKE O BRISANJU POSLOVNE JEDINICE - ARS TOURS

PRIJEDLOG ODLUKE O KREDITNOM ZADUŽENJU

PRIJEDLOG ODLUKE O ZASNIVANJU ZALOŽNOG PRAVA

ODLUKA O SAGLASNOSTI DIREKTORU ZA ZASTUPANJE

ODLUKA NADZORNOG ODBORA O BRISANJU PJ ARS TOURS

ODLUKA NADZORNOG ODBORA O KREDITNOM ZADUŽENJU

ODLUKA NADZORNOG ODBORA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU PJ AERODROMI BANJALUKA

POZIV XXVIII VANDREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

PROCJENA VRIJEDNOSTI AKCIJA AERODROMI RS

 

 

DECEMBAR 2015.

ODLUKA O SAZIVANJU XXVII VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

 

PRIJEDLOG, POZIV XXVII VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA

POZIV 27. SKUPŠTINA AKCIONARA

 

JULI 2015.

POZIV 26 SKUPŠTINA AKCIONARA

PRIJEDLOG: ODLUKA OSNIVANJE DOO

PRIJEDLOG: ODLUKA IZVJEŠTAJ REVIZIJE

PRIJEDLOG ODLUKA POSLOVANJE DRUŠTVA ZA 2014

PRIJEDLOG: ODLUKA RASPODJELA DOBITI ZA 2014

PRIJEDLOG: ODLUKA SAGLASNOST ZA BH AIRLINES

PRIJEDLOG: USVAJANJE ZAPISNKA SA 25 SKUPŠTINE AKCIONARA

PRIJEDLOG: USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU NO ZA 2014. GODINU 

PRIJEDLOG: USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU ODBORA ZA REVIZIJU ZA 2014

PRIJEDLOG: USVAJANJE FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA

 

MART 2015.

POZIV SKUPŠTINA AKCIONARA

ODLUKA USVAJANJE PLANA POSLOVANJA

ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI

 

OKTOBAR 2014.

ODLUKA SAZIV SKUPŠTINA AKCIONARA

ODLUKA IMENOVANJE

ODLUKA RAZRJEŠENJE

POZIV XXIV SKUPSTINA AKCIONARA 31 OKTOBAR 2014

 

-------------------------------

BILANSI ŠESTOMJESEČNI

-------------------------------

 

AVGUST 2014.

IZVJESTAJ O POSLOVANJU ZA 2013.

IZVJESTAJ ODBORA ZA REVIZIJU

IZVJEŠTAJ O RADU NADZORNOG ODBORA

NOTE 13

ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA ZA 2013.

ODLUKA IZVJEŠTAJ IZVRŠENE REVIZIJE

ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠATAJA

ODLUKA POKRIĆE GUBITKA DRUŠTVA

ODLUKA USVAJANJE IZVJEŠTAJA

ODLUKA USVAJANJE IZVJEŠTAJA REVIZIJA

ODLUKA USVAJANJE IZVJEŠTAJA PLANA POSLOVANJA

ODLUKA USVAJANJE IZVJEŠTAJA PLANA POSLOVANJA 2014

ODLUKA O USVAJANJU ZAPISNIKA

PLAN 2014-2016

REVIZIJA 2013

SAZIV XXIII SKUPŠTINE AKCIONARA

ZAPISNIK VANREDNE SKUPŠTINE

BILANSI 2013

PLAN 2014

 

JUN 2014.

POZIV SKUPŠTINA AKCIONARA

AIR SERBIA IZMJENA UGOVORA

INFORMACIJA O IZMJENI UGOVORA AIR SERBIA

IZMJENA STATUTA 2013.

ODLUKA O DAVANJ SAGLASNOSTI AIR SERBIA

ODLUKA O PONIŠTAVANJU JAVNOG KONKURSA ZA NO

ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA NO

ODLUKA PRENOS VLASNIŠTVA TRAFO STANICA

RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR ČLANOVA

RJEŠENJE O PONIŠTAVANJU KOMISIJE ZA IZBOR ČLANOVA

ZAPISNIK XXI VANREDNE SKUPŠTINE

ZAKLJUČAK NO TRAFO STANICA

ODLUKA NO IZMJENE UGOVORA AIR SERBIA

TRAFO STANICA ELABORAT

ZAKLJUČAK VLADE RS

ZAPISNIK KOMISIJE ZA IZBOR NO

 

 --------------------------------------------------

 

OBAVJEŠTENJE

 

Obavještavaju se akcionari da XXII, vanredna, Skupština akcionara Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju "Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banja Luka, koja je bila zakazana za 21.05.2014. godine, odnosno 23.05.2014. godine (ponovljena) nije održana zbog nepostojanja kvoruma.

 

Miroslav Janjić, direktor

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

2014., MAJ

 

POZIV ZA SJEDNICU SKUPŠTINE

 

IZMJENA STATUTA, 2013.

 

ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI AIR SERBIA

 

ODLUKA O PONIŠTAVANJU JAVNOG KONKURSA ZA N.O.

 

ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA N.O.

 

ODLUKA PRENOSVLASNIŠTVA, TRAFO STANICA

 

RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR ČLANOVA N.O.

 

RJEŠENJE O PONIŠTAVANJU KOMISIJE ZA IZBOR ČLANOVA N.O.

 

 

 

 

                                

2013., DECEMBAR

 

POZIV ZA SJEDNICU SKUPŠTINE, 16.01.2014.

 

ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA UGOVOR SA AVIOKOMPANIJOM AIR SERBIA 

 

RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANOVA PRIVREMENOG NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA

 

RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA

 

RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANOVA PRIVREMENOG ODBORA ZA REVIZIJU DRUŠTVA

 

RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA REVIZIJU DRUŠTVA

 

 

 

2013., OKTOBAR

POZIV ZA VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE, 17.10.2013.

 

ODLUKA O OSNIVANJU POSLOVNE JEDINICE ARS

                                    

 

2013.

 

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE TRI ČLANA NADZORNOG ODBORA PREDUZEĆA ZA USLUGE U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU “AERODROMI REPUBLIKE SRPSKE” a.d. BANJA LUKA, 2013.

 

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA ZA REVIZIJU PREDUZEĆA ZA USLUGE U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU “AERODROMI REPUBLIKE SRPSKE” a.d. BANJA LUKA , 2013.

 

POZIV ZA XIX REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA,  24.09.2013. GODINE

 

ODLUKA O USVAJANJU NACRTA UGOVORA O PRIPAJANJU DRUŠTVA “AERODROM TREBINJE“ a.d.  PREDUZEĆU “ AERODROMI REPUBLIKE SRPSKE“ a.d. BANJA LUKA, 2013.

 

IZMJENA STATUTA, 2013.

 

PRIJEDLOG ZA POKRIĆE GUBITKA DRUŠTVA, 2013.

 

PRIJEDLOG, TAČKA 3, 2013.

 

PRIJEDLOG, TAČKA 4, 2013.

 

PRIJEDLOG, TAČKA 5, 2013.

 

PRIJEDLOG, TAČKA 6, 2013.

 

PRIJEDLOG, TAČKA 7, 2013.

 

PRIJEDLOG, TAČKA 8, 2013.

 

PRIJEDLOG, TAČKA 9, 2013.

 

PRIJEDLOG, TAČKA 10,2013.

 

PRIJEDLOG, TAČKA 12, 2013.

 

PRIJEDLOG, TAČKA 13, 2013.

 

PRIJEDLOG, TAČKA 14, 2013.

 

PRIJEDLOG, TAČKA 15, 2013.

 

PRIJEDLOG, TAČKA 16, 2013.

 

PRIJEDLOG, TAČKA 17, 2013.

 

PRIJEDLOG, TAČKA 18, 2013.

 

PRIJEDLOG, TAČKA 20, 2013.

 

 

2012.

 

POZIV ZA XIII VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA 14.06.2012

 

 

 

ars-tours-vert

 

 

airserbia-logo

 

 • panel-lat