U organizaciji preduzeća Aerodromi RS u saradnji sa komapnijom Frequentis sa sjedištem u Beču, održana je radionica na temu ADQ regulative.

Pored predstavnika Aerodromi RS kao domaćina, prisustvovali su i predstavnici Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH (BHDCA), Agencije za pružanje usluga u vazdusnoj plovidbi BiH (BHANSA) i Medjunarodnog aerodroma Tuzla. (Kolege sa mostarskog I sarajevskog aerodroma, zbog ranije preuzetih obaveza, nisu mogli prisustvovati).

Prisutne su ispred domaćina pozdravili i poželjeli uspješan rad Miroslav Janjić, direktor Aerodromi RS i Zoran Injac, predsjednik nadzornog odbora.
Predstavnici kompanije Frequentis gospođa Jadranka Gođevac-Mitrović, gospodin Manuel Guntschnig, i gospodin Christian Stimatkovits održali su veoma korisne prezentacije na temu evropske regulative iz oblasti kvaliteta aeronautičkih podataka (ADQ – Aeronautical Data Quality) i mogućih aplikativnih rješenja za elektronsku distribuciju i publikovanje ovih podataka (EAD application solutions).